Onze projecten

Dromenfluisteraar

Na een huis- of ziekenhuisbezoek proberen we te achterhalen waar we het kindje heel blij kunnen mee maken, een wens die in vervulling komt. We zullen er ook altijd voor zorgen dat eventuele broertjes of zusjes mee betrokken worden in het gebeuren alsook de mama en de papa. We stellen het gezin altijd centraal in de uitvoering van de wensvervulling. De ene keer is het voor de dromenfluisteraar al wat makkelijker dan de andere keer. Want kinderen hebben nog grote dromen.

Steunfondsen

Meestal krijgen we de vraag van buitenaf – via de school, het ziekenhuis, familie of vrienden, … – dat er een gezin in financiële moeilijkheden verkeerd door deze vreselijke ziekte. Ouders nemen dikwijls beide loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde,… om bij hun zoon of dochter te kunnen zijn. Hierdoor minder inkomsten en automatisch meer uitgaven. Dan starten wij een steunfonds op voor dit gezin waarbij alle stortingen integraal aan het gezin worden doorgestort

Rechtstreekse steun aan kindjes

Er zijn ook ouders die zelf stappen zetten om fondsen in te zamelen voor hun zoon of dochter en dan kunnen wij helpen door enerzijds hun verhaal te verkondigen en te helpen waar we kunnen indien we de vraag krijgen. We werken ook samen met enkele andere verenigingen die we op ons beurt dan steunen met die zaken waar we sterk in zijn.

Ziekenhuisbezoeken

Bij een ziekenhuisbezoek brengen we speelgoed mee voor alle kinderen op de afdeling. Op vraag van de afdeling zelf brengen we soms ook materiaal mee die zij kunnen gebruiken om de kindjes wat af te leiden of om de kamers /afdeling te versieren volgens de periode van het jaar (Pasen, Kerst,…)Ook denken we aan het personeel op deze dag want het zijn zij die elke dag voor deze kindjes klaar staan en dat mogen we toch ook niet vergeten.

Schoolbezoeken en voordrachten

Dit wordt opgestart in het najaar van 2019. 

In een taal die kinderen begrijpen zal uitgelegd worden wat kanker is en hoe we daar mee om gaan.