Privacy Policy

Vanzelfsprekend respecteert het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds, verder ‘BKKS’ genoemd, de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. In dit privacy statement leest u wat dit betekent.

Hoe verzamelt BKKS persoonlijke gegevens?

 • BKKS  verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Dit kan oa via elektronische weg (e-mail, Facebook, Facebook Messenger, Facebook Ads), als via offline wegen zoals brief, telefonisch gesprek, thuisbezoek.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt BKKS?

 • BKKS verzamelt de benodigde persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Afhankelijk van de wijze van contactneming kan de hoeveelheid of soort persoonlijke gegevens verschillen. Hieronder leest u een, niet persé volledige, overzicht van welke wijzen mogelijk zijn, en welke persoonlijke gegevens we hierbij verzamelen.
  • Contactname via e-mail: e-mailadres, gedeelde namen en medische gegevens van het kind indien medegedeeld, contactgegevens. Kortom, alles wat u ons meedeeld.
  • Contactname via Facebook (Messenger): alle medegedeelde informatie
  • Deelname aan Facebook advertenties: naam, telefoonnummer, eventuele reactie op de inhoud van de advertentie.
  • Telefonisch gesprek: telefoonnummer, dag en uur van gesprek, medegedeelde informatie. Indien wervingsactie als donateur tevens bankrekeningadres, maandelijks bedrag, adresgegevens,…. Het gesprek wordt 3 maanden bewaard voor interne verbeteringsprocessen.
  • Huisbezoek: persoonlijke gegevens zoals namen van de leden van het gezin, medische informatie over de ziekte van het kind, financiële toestand van het gezin (indien meegedeeld, en ten behoeve van beslissing omtrent welke steunmaatregelen worden aangeboden).
  • Inschrijving voor een evenement: na(a)m(en) aanwezigen, e-mail, adresgegevens.
  • Inschrijving nieuwsbrief: naam, e-mailadres
 • Soms is het mogelijk dat wij gebruik maken van systemen van derden. In dit geval geldt ook hun privacy statement.

Wanneer en waarom verwerkt BKKS persoonlijke gegevens?

 • BKKS verzamelt en verwerkt uitsluitende de gegevens benodigd voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.

Hoe behandelt BKKS persoonlijke gegevens?

 • Alle gegevens worden confidentieel behandeld en enkel meegedeeld aan de personen die nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst waarvoor de gegevens zijn meegedeeld.
 • Medische informatie meegedeeld tijdens een huisbezoek wordt momenteel enkel offline bewaard op het bureau van BKKS.
 • Gegevens meegedeeld bij het inschrijven op een nieuwsbrief worden enkel bij de online dienst bewaard die de nieuwsbrief elektronisch verzendt. In het geval van BKKS is dit Mailchimp.com
 • Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden anders dan nodig voor de uitvoering van onze eigen doeleinden.
 • Wij verkopen uw persoons- of contactgegevens aan geen enkele derde partij. Hetzij voor commerciële doeleinden, hetzij voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaart BKKS persoonlijke gegevens?

 • BKKS verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Bewaart BKKS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • De meeste van de persoonsgegevens die u ons meedeelt worden ofwel offline op een afgesloten locatie bewaard, ofwel online op een dienst van een derde. Hierbij gelden de voorwaarden van de derde partij. Zoals hierboven beschreven worden persoonsgegevens enkel opgeslagen bij die derde partij die benodigd is voor de uitvoering voor een bepaalde dienst.
 • Bij al deze diensten worden uw gegevens beveiligd bewaard. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door de personen die benodigd zijn voor het uitvoeren van een specifieke dienst.
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Kan ik mijn gegevens bekijken of laten verwijderen?

 • Wij staan u wettelijk toe ‘vergeten’ te worden door onze systemen. Neem dan contact met admin@support4charitybelgium.be
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die BKKS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics

 • BKKS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BKKS vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BKKS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BKKS vzw heeft hier geen invloed op. BKKS heeft Google geen toestemming gegeven om via BKKS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nog vragen of bedenkingen? admin@support4charitybelgium.be